Clubtocht 2018

Home/Clubtocht 2018
Datum & tijd
23 juni t/m 24 juni
Hele dag

Clubtocht 2018

Een aantal dagen ná de Zonnewende (= de langste dag)  gaan wij “Het Midzomernacht” feest vieren.
Op 23 en 24 juni 2018 in Wemeldinge.
Een feest om te vieren dat de zomer is begonnen.

Voor onze voorouders was de Zonnewende erg belangrijk.  Als je rond de Zonnewende planten ging plukken, zorgden deze planten voor geneeskracht bij allerlei ziektes en hadden deze vele magische krachten. Om de plukkers te beschermen tegen duistere krachten werden vreugdevuren ontstoken.

Als Clubtochtcommissie vinden wij het zeer fijn om de watersportzomer in te luiden met een groot feest. Daarom ons Midzomernachtfeest, voorzien van vreugdevuren, spelelementen,  goed eten en drinken en vooral veel muziek en gezelligheid.

Een kort overzicht van het programma:

23 juni 2018:

10.00 uur palaver in Sint Annaland
15.30 uur iedereen aanwezig in Wemeldinge
16.30 uur welkom en “steiger” borrel waarna het verdere programma van start gaat

24 juni 2018:

Ontbijt met koffie, thee, Midzomer-Zeeuwse worstenballen en Midzomer-eierkoeken

Meer details volgen nog, dus houdt de website goed in de gaten.

Uiteraard wordt er goed gezorgd voor de inwendige mens en de duistere krachten worden verdreven door onze vreugdevuren. Iedereen, jong en oud,  is van harte welkom om dit feest mee te vieren.

Inschrijven voor dit Midzomerfeest is nu hieronder mogelijk.

Save The Date: 23 en 24 juni 2018, Clubtocht naar Wemeldinge

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn, gelieve u dan zo snel mogelijk af te melden.
Dit gaat anders ten koste van de beschikbare ruimte voor andere mogelijke deelnemers.

De clubtochtcommissie

============================================
Deelname aan evenementen, georganiseerd door Watersportvereniging Sint-Annaland, geschiedt altijd geheel op eigen risico.
Noch Watersportvereniging Sint-Annaland, noch haar bestuur, noch haar (evenementen)commissies, noch haar vrijwilligers zijn aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens deelname aan evenementen in welke vorm en hoe dan ook ontstaan.
De vereniging adviseert tijdens vaaractiviteiten altijd een reddingsvest te dragen en bij voorkeur met twee personen aan boord te zijn.
============================================

Keer terug naar de agenda